,

Sand Transport Systems

Liksom byggarbetsplatserna ger sandtransportsystemen barnen stora möjligheter att utöva moment som liknar vuxenlivets byggplatser. Här främjas såväl motorik som samarbete och rollspel. Finns både i fristående variant men även i två versioner för påbyggnad på sandarbetsplatser eller plattformar. Se detaljerad information i nedanstående flikar.

Mer information

Material

Obehandlad europeisk lärk, PEFC-certifierad

Design

J. O. Gaier

BVB-id

99348

5.05000 Sand Transport System
System med tre transporträlsar med vardera 1 sandkorg som kan förflyttas längs respektive räls.
Innehåller även 2 plattformar, den ena med sandrör samt spade, den andre med sandhiss samt två spadar.

Dimensioner: 8,6 x 7,55 m
Säkerhetsyta: 11,2 x 4,2 m
Plattform höjd: 0,6 m
Fallhöjd: 0,6 m

5.06100 Sand Transport System Type 1, för påbyggnad
System med 3 traverser för sandförflyttning med vardera 1 sandkorg som kan förflyttas längs traversen. En av sandkorgarna är dubbelt så stor som de andra två. Systemet innehåller även 1 sandhiss, 1 vippbart sandtransportrör samt 2 spadar.

Dimensioner: 3,8 x 4,5 m
Säkerhetsyta: All lek sker på markplan, därav ingen fallhöjd.

5.06200 Sand Transport System Type 2, för påbyggnad
Nedanstående i kursiv stil är gemensamma detaljer med Type 1. Tillkommande för Type 2 är en sandkran med roterande stolpe, samt ett roterbart sandtransportrör.

System med 3 traverser för sandförflyttning med vardera 1 sandkorg som kan förflyttas längs traversen. En av sandkorgarna är dubbelt så stor som de andra två. Systemet innehåller även 1 sandhiss, 1 vippbart sandtransportrör samt 2 spadar.

Dimensioner: 5,9 x 5,75 m
Säkerhetsyta: All lek sker på markplan, därav ingen fallhöjd.