,

Baselement i betong

Vattenfat i betong kan användas som ett komplement till baselement i trä eller stål, alternativt som fristående sand- och vattenlek. Tack vare flera utflöden kan faten kopplas samman till ett längre system. Möjlighet finns även att stänga vattnet inne i faten med hjälp av portar. Vissa element är anpassade för montage av Richters vattenpumpar.

För att hamna i rätt höjdnivå kan betongfaten kompletteras med betongsocklar som finns tillgängliga i fyra olika höjder.

Mer information

Fallhöjd

Beroende på layout. Kontakta Stiliom för mer info.

Material

Betong

Design

Günter Beltzig

5.22000 Round reservoir med en öppning
5.22100 Round reservoir med två öppningar

Cirkelformat element med anslutning för pump i ena änden. Har 1 alt. 2 öppning(-ar) för vidareflöde av vatten till efterkommande rännor. Öppningen(-arna) har möjlighet till fördämning.

Diameter 1,3 m, höjd: 40 cm

5.24000 Round water basin med en öppning
5.24300 Round water basin med två öppningar

Cirkelformat element som har 1 alt. 2 öppning(-ar) för vidareflöde av vatten till efterkommande rännor. Öppningen(-arna) har möjlighet till fördämning.

Diameter 1,3 m, höjd: 16 cm

5.24200 Round water basin, 1 öppning, pumpanslutning
5.24400 Round water basin, 2 öppningar, pumpanslutning

Cirkelformat element med pumpanslutning centralt i betongfatet. Elementet har 1 alt. 2 öppning(-ar) för vidareflöde av vatten till efterkommande rännor. Öppningen(-arna) har möjlighet till fördämning.

Diameter 1,3 m, höjd: 16 cm

5.24520 / 5.24540 / 5.24560 /5.24580
Pedestal Pipes

Betongsocklar i olika höjder för att skapa önskad arbetshöjd för Round reservoir och Round water basin.

Diameter 1,0 m, höjder: 0,2 m / 0,4 m / 0,6 m / 0,8 m