WPC - Kompositmaterial

WOOD PLASTICS COMPOSITE

På ett urval av produkter kan vi även erbjuda ett alternativ till trä, nämligen WPC – Wood Plastics Composite. Materialet är baserat på växt- och träfibrer i kombination med kompositmaterial. Detta ger ett i stort sett underhållsfritt material.

Underhåll

Periodvis avsköljning med rent vatten är att rekommendera för detaljer tillverkade av WPC.

Allmänna krav  för alla produkter

Vid mottagande av leverans och där det inte är möjligt att installera produkterna inom loppet av några dagar, måste alltid dess inplastning tas bort för att tillåta ventilation och förhindra kondens. Allt emballage bör omgående avlägsnas i det fall produkterna inte kan placeras utom räckhåll för direkt solljus.