Virkesval

VIRKESVAL

Trä är ett naturligt material. Som en följd av detta är varje virkesdetalj unik. Skillnader vad avser årsringar, yta, färgton och liknande är allmänt accepterat när man arbetar med ett naturligt material. Även väder och vind påverkar materialet, inte minst den relativa luftfuktigheten som förändras konstant året om. Skillnader i luftfuktighet gör att virket minskar eller ökar sin volym beroende på mängden vatten som samlas i virket. Förändringar som dessa gör att virket kan spricka något. Detta är fullt normalt och sprickorna kommer att öka till en viss grad när det är som torrast i luften, medan dessa sedan återgår vid fuktigare klimat. Detta naturliga fenomen är ingenting man kan göra något åt när man arbetar med levande material, men det kan ibland ändå vara värt att poängtera för den oinvigde.

VÅRA STANDARDTYPER AV VIRKESVAL
 1. LÄRK
  Metalco levererar alltid PEFC-certifierad europeisk lärk. Detta trävirke använder vi till 90% i våra produkter som standard. Lärken levereras som massivt eller limmat virke beroende på typ av produkt och användningsområde. Lärken kan förses med en impregnering med pigmenterad växtbaserad olja, men allt som oftast och som standard en opigmenterad växtbaserad olja. Du kan givetvis välja helt obehandlad lärk om så önskas.
 2. HÅRDTRÄ
  Angelim Amargoso, Iroko, Movingui, Basralocus, Pauoro, Teak.
  I vissa särskilda fall är dessa träslag det enda som kan användas för att ge en särskild produkt ett visst utseende. Virket levereras normalt med en pigmenterad naturlig växtbaserad olja som impregnering eller om så önskas, en opigmenterad växtbaserad olja. FSC-certifiering är en självklarhet.
 3. OKUME
  Levereras alltid med vattenbaserad målning.
 4. OKUME PLYWOOD
  Levereras alltid med vattenbaserad målning. Kan RAL-målas vid förfrågan.

 

FINISH

Typer av virke och möjlig finish listas på vår hemsida och i våra kataloger.

 1. Pigmenterad växtbaserad olja
  Detta är den normalt bäst lämpade ytbehandlingen av hårdträ som Pauoro, Iroko, Teak m fl. Behandlingen rekommenderas normalt inte för ljusare träslag som exempelvis Okume. 
 2. Obehandlat virke eller med opigmenterad olja
  Normalt rekommenderar vi att lärk levereras obehandlad eller med en opigmenterad växtbaserad olja. Pigmenterad olja enligt ovan kan väljas för lärk om man  önskar att dess naturliga grånad sker jämnare genom exempelvis val av gråpigmenterad olja.
 3. Vattenbaserad lack
  Denna behandling är utesluten på träslag som Iroko, Teak, Accoya® och Thermowood®.


Observera: Vi avråder starkt från användning av vattenbaserad lack på platser där kontinuerligt underhåll ej kan utföras. Detta då lacken vid avsaknad av sådant underhåll ofelbart kommer att krackelera och flagna.

Träytor som är obehandlade eller oljade kommer med tiden att övergå till en naturligt grå kulör. Detta är ett naturligt skeende som normalt inte behöver åtgärdas. Om man ändå önskar behålla trävirkets ursprungliga utseende kan detta ske genom kontinuerligt underhåll med ny olja.

Underhåll

Trädetaljer garanteras endast emot röta. Garanti gällande olja, målning eller lack på trävirke kan ej lämnas då dessa behandlingar hela tiden kräver ett kontinuerligt underhåll för att behålla samma utseende som vid leverans.

Minst en gång årligen rekommenderas en översyn över samtliga trädetaljer. Obehandlad lärk kräver inget underhåll. Lärken övergår till en silvergrå kulör efter en period på 1-2 år. Under denna period kan grånaden ske fläckvis.

Oljade detaljer kan lämnas som de är om man samtidigt är medveten om att en naturlig grånad följer. Exempelvis kan lärk behandlas med gråpigmentering för att undvika att den annars fläckvisa grånaden vid obehandlat virke ska bli lika tydlig.

Allmänna krav  för alla produkter

Vid mottagande av leverans och där det inte är möjligt att installera produkterna inom loppet av några dagar, måste alltid dess inplastning tas bort för att tillåta ventilation och förhindra kondens. Allt emballage bör omgående avlägsnas i det fall produkterna inte kan placeras utom räckhåll för direkt solljus.