UHPC

ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE

UHPC är en mycket speciell blandning av fiberarmerad betong som ger ett mycket starkt material trots att tjockleken kan minskas betydligt. Materialet medger dessutom en oerhört stor designfrihet där alla möjliga former kan produceras.

NYCKELEGENSKAPER

UHPC kan levereras med två olika utseenden. Se även bilder lite längre ned på denna sida.

ALFA: slät yta
PSI: strukturerad yta

Observera att alla produkter inte är möjliga att producera i bägge dessa utseenden. Se därför respektive produktsida för mer information om dess finish. Ytorna är behandlade för att förhindra att betongen vittrar, vilket ökar produktens livslängd och motverkar beväxning och andra negativa effekter som annars kan medföra skador på betong i utomhusmiljö.

Mot tillägg kan UHPC förses med anti-graffitibehandling för att underlätta sanering av klotter.

De produkter som väger extra mycket är normalt försedda med lyftöglor för att underlätta positionering på avsedd plats.

 

Underhåll

Rengör materialet med vatten och milt rengöringsmedel för att undvika påbyggnad av smuts där eventuell beväxning kan ske. Små skador kan repareras med ett repareringskit som kan beställas från Stiliom AB.

Allmänna krav  för alla produkter

Vid mottagande av leverans och där det inte är möjligt att installera produkterna inom loppet av några dagar, måste alltid dess inplastning tas bort för att tillåta ventilation och förhindra kondens. Allt emballage bör omgående avlägsnas i det fall produkterna inte kan placeras utom räckhåll för direkt solljus.

 

 

 

UHPC kan levereras i följande kulörer:

101B

 

503

 

303

105Y