PDM

PDM – ÅTERANVÄND GRANIT OCH MARMOR

En mix av granit- eller marmorkross blandat med bindemedel, noggrant tvättad och kontrollerad. Materialet är utvalt för att svara upp till våra högt ställda krav på såväl utseende som kvalitet och livslängd. PDM finns som granit, vit marmor eller svart marmor.

Nyckelegenskaper

Normalt är alla sittytor och horisontella ytor släta och polerade, medan alla vertikala sidor är sandblästrade eller hamrade. Mot pristillägg kan samtliga sidor poleras. Ytorna på PDM-materialet är behandlat med en speciell beläggning för att förhindra att materialet vittrar. Behandlingen ger en sammetsmatt yta vilket ökar materialets tålighet och underlättar vattenavrinning. Dessutom gör behandlingen att beväxning försvåras. Materialet kan mot pristillägg förses med anti-graffittibehandling vilket underlättar sanering av klotter. Notera dock att man som vanligt bör sanera snarast möjligt efter att klottret applicerats för att säkerställa en lyckad komplett sanering. PDM-produkter levereras ofta med lyftöglor för att underlätta lyft och placering på avsedd plats.

Underhåll

Rengör materialet med vatten och milt rengöringsmedel för att undvika påbyggnad av smuts där eventuell beväxning kan ske. Små skador kan repareras med ett repareringskit som kan beställas från Stiliom AB.

Allmänna krav  för alla produkter

Vid mottagande av leverans och där det inte är möjligt att installera produkterna inom loppet av några dagar, måste alltid dess inplastning tas bort för att tillåta ventilation och förhindra kondens. Allt emballage bör omgående avlägsnas i det fall produkterna inte kan placeras utom räckhåll för direkt solljus.


Standardutseende avseende polerade och sandblästrade ytor:

Makatite:

Realgar:

Moonstone:

 

Rivola:

Treeline – Lorenz:

 

Polerad yta med granitkross:

Sandblästrad yta med granitkross:

Polerad yta med svart marmorkross:

Sandblästrad yta med svart marmorkross:

Polerad yta med vit marmorkross:

Sandblästrad yta med vit marmorkross: