HPC

HIGH PERFORMANCE CONCRETE

Armerad högpresterande betong blandad med krossad granit eller marmor.

NYCKELEGENSKAPER

Möjliga utseenden är:

  • Vellutoyta på ovansida och sidor
  • Polerad ovansida och vellutoyta på sidor

(Med velluto avses en enfärgad polerad betongyta. Se bildexempel här till höger.)

På vissa produkter är endast ett av ovan nämnda utseenden möjliga. Se därför respektive produktsida för mer information. Ytorna är behandlade för att förhindra att betongen vittrar, vilket ökar produktens livslängd och motverkar beväxning och andra negativa effekter som annars kan medföra skador på betong i utomhusmiljö.

Mot tillägg kan UHPC förses med anti-graffitibehandling för att underlätta sanering av klotter.

De produkter som väger extra mycket är normalt försedda med lyftöglor för att underlätta positionering på avsedd plats.

 

Underhåll

Rengör materialet med vatten och milt rengöringsmedel för att undvika påbyggnad av smuts där eventuell beväxning kan ske. Små skador kan repareras med ett repareringskit som kan beställas från Stiliom AB.

Allmänna krav  för alla produkter

Vid mottagande av leverans och där det inte är möjligt att installera produkterna inom loppet av några dagar, måste alltid dess inplastning tas bort för att tillåta ventilation och förhindra kondens. Allt emballage bör omgående avlägsnas i det fall produkterna inte kan placeras utom räckhåll för direkt solljus.

 

 

HPC granit – velluto

HPC granit – polerad

HPC svart marmor – velluto

HPC svart marmor – polerad

HPC vit marmor – velluto

HPC vit marmor – polerad