Cortenstål

CORTENSTÅL

För att initiera mognadsprocessen för cortenstål används en särskild oxidationsprocess genom en form av ytlig förvittring. Denna process gör att cortenstålet får en icke homogen kulör och yta. I synnerhet är denna effekt synlig vid svetsfogar då processen vid dessa punkter inte sker lika fort. Kulörvariatoner på en och samma produkt är ej att betrakta som en defekt, utan cortenstålets naturliga utseende som material. Cortenstål är att betrakta som ett levande material där dess kulör och yta förändras över tid beroende på placering i solljus, skugga m.m.

Observera: Den normala tiden för cortenstål att mogna och nå ett stabilt tillstånd är omkring 12-18 månader. Notera dock att detta endast är en uppskattning. Beroende på placering kan detta ta såväl kortare som betydligt längre tid.  Under denna tidsperiod och i vissa fall även därefter, kan cortenstålet medföra rostutfällningar på underliggande ytor. Detta är en fullständigt naturlig effekt, men bör tas i beaktande när man placerar ut dessa produkter.  Att placera cortenstål på plattläggningar, porösa ytor med mera kan således medföra rostutfällningar som inte kan avlägsnas.

För att minska dessa utfällningar kan produkterna mot förfrågan förses med en behandling kallad “Anti-Washout”. Denna behandling stoppar inte utfällningarna till fullo, men kan reducera dem betydligt. Denna behandling ger också produkten ett mörkare utseende. Notera även att denna behandling måste utföras kontinuerligt för att inte cortenstålets mognadsprocess ska fortsätta och därmed dess utfällningar.

Vid tillfällen då utfällningar kan utgöra ett problem, men där man ändå önskar cortenstålets kulör kan vi istället pulverlacka vanligt stål i vår patenterade cortenlack. Kontakta oss för mer information.

 

Ungefärligt utseende på cortenstål vid leverans. Stålet har då mognat under c:a två månaders tid:

Ungefärligt utseende 4-6 månader efter leverans:

Ungefärligt utseende 12-18 månader efter leverans:

Cortenstål behandlat med “Anti-washout”: